Onlinecégeljárás nyomtatványkitöltő alkalmazás

Net-Solicitor :: Jogi informatika egyszerűen

 

Gyakori kérdések válaszok

Kérdés:

Egyszerűsített eljárásban a szerződésminta alkalmazása mellett szeretnénk az ügyvezető képviseleti jogkorét korlátozni azaz értékhatárhoz kötni, milyen megoldás lehetséges?

Válasz:

A szerződésminta szövegébe ilyen korlátozást nem lehet beleírni, de az lehetséges az alapításkor jegyzőkönyvbe foglalni a tagok ezen irányú megállapodását akként, hogy a taggyűlés hoz egy határozatot az ügyvezető képviseleti jogának értékhatárhoz történő kötéséről.