Onlinecégeljárás nyomtatványkitöltő alkalmazás

Net-Solicitor :: Jogi informatika egyszerűen

 

Gyakori kérdések válaszok

Kérdés:

Az Apeh-nyilatkozatot hogyan csatoljam a bejegyzési kérelemhez?

Válasz:

Az Apeh-nyilatkozatok csatolásának módja, illetve az okirat formájának megkövetelése eléggé eltérő gyakorlatot eredményezett a cégbíróságokon.

1. Verzió:
A Fővárosi Bíróság álláspontja szerint szükséges az APEH-nyilatkozatot a cég képviselőjével aláíratni. Egyes cégbíróságok megkövetelik, hogy az adószám megszerzéséhez szükséges oldalát a cégnyomtatványnak cég képviselője írja alá. Így a korábbi papír alapú cégbejegyzési kérelemnek ezt a két oldalt ki kell nyomtatni, aláíratni, majd beszkennelni és úgy megküldeni a cégbíróságnak. Egy xml-alapú file-ban ezt a feladatot nem lehet elvégezni, a fájl-on hely sincs ilyen jellegű aláírásnak.

2. Verzió:
Mivel az xml-alapú file-ban ez előbbi feladatot nem lehet elvégezni, erre az a megoldást adtuk, hogy a cégbejegyzési kérelemnek az APEH-nyomtatványát önállóan letölthetővé tettük, amelyet elérhet a cégbejegyzési adatlap kitöltése során a bal oldali menűsávban. Így lehetősége van az xml-alapú nyomtatvány kinyomtatására, és a cég képviselőjével történő aláíratására (dátummező van)

3. Verzió:
Javasoljuk az ügyvédi meghatalmazást úgy szövegezni, hogy az ügyfél megbízása alapján és adózási döntésének megfelelően meghatalmazza a jogi képviselőt arra, hogy a cégbejegyzési kérelem I .sz mellékletét helyette és nevében eljárva elektronikus aláírásával ellátva a saját hagyományos aláírást helyettesítve kitölthesse és az illetékes cégbíróságnak megküldje. De ebben az esetben a meghatalmazásba részletesen bele kell foglalni az ügyfél adózás tekintetében tett nyilatkozatát, hogy az APEH-nyilatkozat mely szakasza vagy szakaszai alapján kívánja majd a társaság az áfa-fizetési kötelezettségét teljesíteni, illetve igényel-e közösségi adószámot. A közzétett meghatalmazás-mintát a belépés után megtalálja.

Sikeres volt az 1. és a 3. verzió kombinálása a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság előtt lefolytatott cégbejegyzési eljárásban.